Productes / optima-net
 
Català
 

SISTEMA DE SUPORT PER A PLAQUES SOLARS OPTIMA NET

El sistema autoportant de suport per a plaques solars OPTIMA NET presenta unes particularitats tècniques, destinades a facilitar la col.locació i el manteniment d'instal.lacions fotovoltaiques, preferentment, en cobertes de tipus no transitable, tals com les cobertes Deck o invertides, d'instal.lacions comercials, poliesportius o altres.

El suport està configurat per un cos modelat mico peça de material plàstic, amb la base de suport eixamplada i que presenta la cara inclinada per la disposició d'una placa solar fotovoltaica, ancorada per unes grapes de fixació.

Gràcies als seus arestes arrodonides no es produeixen agressions ni esquinçats en aquest tipus de cobertes.Els suports del sistema OPTIMA NET estan calculats segons el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Sistema de fixació per panells fotovoltaics

El muntatge i replantejament de la instal · lació fotovoltaica és molt senzilla perquè el sistema admet qualsevol mesura de mòdul. Al seu torn la tolerància d'ubicació entre els suports agilitza la col·locació de les unitats en la superfície de la coberta.

La instal·lació del sistema OPTIMA NET es completa amb deflectors posteriors i laterals per a l'eliminació de forces d'empenta a l'extradós del mòdul fotovoltaic.

En cas de necessitar incloure una càrrega de llast a causa de condicions de vent elevades, els suports del sistema OPTIMA NET està equipat

Nau amb panells fotovoltaics amb fixació OPTIM NET
Optima NET 

Suport autoportable per plaques solars

 

 

Optima NET 

Suport autoportable per plaques solars