Productes / fama
 
Català
 
Fanal solar intel·ligent

FANAL SOLAR FOTOVOLTAICA FaMA

Gràcies als panells solars que l'alimenten, la nostra fanal solar fotovoltàica FaMA no requereix rases i cablejats per instal · lar, a més de no consumir energia elèctrica.

Cadascun dels elements, dels quals es compon (mòduls fotovoltaics, lluminària, control, bateria) és considerat un element modular que és substituïble sense penalitzar la resta de components. El seu fust està fabricat en extrusió d'alumini, de gran resistència mecànica, en forma de octàgon, formant-se així una sèrie d'alvèols, que afavoreixen la refrigeració de la bateria per al seu òptim funcionament.

En la seva coronació, i sobre una estructura orientable segons les necessitats del client, es troben dos mòduls fotovoltaics encarregats de captar una potència de 120Wp, amb una superfície de 0,92 m2.

Els mòduls fotovoltaics exerceixen alhora de sensor de lluminositat, controlant així, els horaris d'encesa i apagat.

L'energia captada és emmagatzemada en una bateria amb 15 anys de vida estimada i que no requereix manteniment, amb una capacitat de 60Ah, capaç d'oferir una autonomia de 24 hores (3 nits), per cada dia de sol. Per això, disposa d'un sofisticat equip electrònic de control que regula tant la càrrega com la descàrrega de les bateries, disposant per aquesta última de diferents programes segons la latitud del lloc de la instal·lació.

Per la seva banda, la lluminària DUNE LEDS està equipada amb LEDS d'alta potència i lents que proporcionen una corba fotomètrica viària. Els seus 48 LEDS amb temperatura de color blanc neutre (4650ºK) ofereixen un fluxe luminos de 5480 lumens i un IRC de 70.

FaMA

Fanal solar autonoma

  

 

FaMA 

Fanal solar autonoma