Català
 

AVÍS LEGAL

Totes les informacions gràfiques i textuals publicades en aquesta web estan protegides pel copyright de OPTIMA RENOVABLES SL els seus autors els drets dels quals estan protegits per la llei espanyola i internacional. Cap part dels arxius d'aquesta web poden ser reproduïts o transmesos sense el permís per escrit de l'editor web.

OPTIMA RENOVABLES S.L. es reserva el dret a no permetre la utilització dels seus text i / o imatges en àmbits particulars.

El propietari d'aquesta pàgina web posa a disposició dels visitants un seguit de dades que segons la Llei 34/2002 - LSSICE de "Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic són d'obligada disposició tant als destinataris del servei com a els òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació, disposats de forma fàcil, directa i gratuïta.

OPTIMA RENOVABLES S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. OPTIMA RENOVABLES S.L. compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals rebudes mitjançant correus electrònics dels visitants que contactin a través del web, preservant la confidencialitat segons la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

Titular del domini: “optimarenovables.com”
OPTIMA RENOVABLES S.L.

Denominació Social:
OPTIMA RENOVABLES S.L.

Domicili de l´empresa:
P.I.Sta.Margarida. c/ Bosch i Gimpera, 19. 08223 Terrassa (Barcelona)

Telf: 937340833 / 937315880
Fax: 937341994 / 937856360
CIF: B64794621

Nom del  domini per identificació:
www.sereng-group.com
www.optimarenovables.com