Arees de treball / Fotovoltaic
 
Català
 

FOTOVOLTAIC

L' increment del consum energètic ha d'avançar en paral.lel amb el concepte de desenvolupament sostenible que demani la nostra societat.

En aquest sentit la UE es compromet de ple en el desenvolupament de les energies renovables projectant per al 2020 un escenari en què el 20% de l'energia consumida a Europa ha de ser d'origen renovable.

Planta fotovoltaica de seguidors solars d'un eix sobre coberta
 

L'energia solar fotovoltaica, com a font renovable, es presenta com una alternativa respetuosa amb el medi ambient. Aquesta font d'energia és, en l'àmbit humà, inesgotable, y l'impacte del procés de generació és pràcticament nul, sense emissions a l'atmosfera ni soroll.

Dins del sector fotovoltaic Optima Renovables ofereix tot tipus de serveis i productes d' entre els que destaquen:

- Instal.lacions claus en mà.

- Sistemes de fixació de mòduls fotovoltaics.

- Sistemes de seguiment astronòmic.

Potabilitzadora solar autonomaReparacio aerogeneradors

eficiencia energetica

Biogas


OPTIM LAND

Seguidor solar de 2 eixos per terra

 

Optima NET

Suports autoportants per plaques solars

  

SUN

Estructura fija para montaje sobre suelo
   

SUN Roof

Estructura fixa per muntatge sobre coberta
 

OPTIM TOP

Seguidor solar sobre coberta