Arees de treball / Eficiència Energètica
 
Català
 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per dur a terme Auditories d'Eficiència Energètica comptem amb els serveis de la nostra enginyeria associada ENGINN.

QUÈ ÉS UNA AUDITORIA ENERGÈTICA?

És l'estudi global de la demanda d'energia d'un edifici o indústria i l'avaluació d'alternatives per la reducció del consum d'energia i del cost d'aquesta.

Part d'una anàlisi de:

         - Necessitats de l'empresa.

         - Equips instal.lats i maneres d'utilització.

         - Demanda energètica.

I dóna lloc a una proposta de:

         - Millores a realitzar en la gestió de l'energia.

         - Períodes de retorn de les inversions.

 

QUÈ APORTA?

La reducció dels costos de producció i de l'impacte ambiental, que l'empresa pot aconseguir per diverses vies:

         - Millora de l'eficiència en la utilització de l'energia

         - Reducció de les necessitats d'aquesta

         - Estalvi d'aigua.

 
Potabilitzadora solar autonoma

Seguidors solars de un i dos eixos

Reparacio aerogeneradors


Auditories

Document PDF