Arees de treball / Tractament d'aigua
 
Català
 

TRACTAMENT D'AIGUA

Segons estudis de Nacions Unides, la previsió de persones amb alt risc d'escassetat d'aigua potable per al 2025 és de 2.300 milions

Tenint en compte previsions tan dramàtiques per al món, Optima Renovables uneix els seus esforços en la secció de tractaments d'aigua per donar solució a aquestes deficiències d'abastament mitjançat la combinació d'Energia Fotovoltaica - Aigua.

La potabilitzadora H2Optima, de Optima Renovables, és un equip autònom i portàtil dissenyat per produir aigua potable, per al seu ús humà o agrari, a partir d'aigua de mar, aigua salina o aigua dolça contaminada, sense necessitat de cap aportació d'energia, donat que va proveït de plaques fotovoltaiques. Aquest equip permet produccions de fins 7.500 litres/dia d'aigua potable, depenent de l'agua a tractar, treballant nomès amb energia solar.

Per a majors produccions disposem de l'equip H2Optima-L, en versions de fins 50.000 litres/dia també treballant només amb energia solar. Es presenta en format de contenidor de transport marítim.

En tots els casos, es pot afegir un transformador CC-CA per completar la producció durant les hores nocturnes.

  

Les principals característiques dels equips són:

  • No dependre de cap aportació d'energia externa o combustible ja que disposa dels seus propis mòduls fotovoltaics.
  • No dependre de cap centre d' acumulació de l'energía generada per no encarir el producte i fer-lo més lleuger. ( No conté bateries).
  • Ràpida instal.lació.
  • Dispositiu compacte i lleuger amb una estructura per als mòduls fotovoltaics per ampliar l'àrea de radiació solar.
  • Gestió intel.ligent de l'energia produïda i consumida pel dispositiu.
  • El seu maneig no ha de requerir de personal especialitzat.
  • És ideal per a la seva instal.lació en llocs d'accés dificil i sense subministrament d'energia elèctrica.
  • Mòduls fotovoltaics monocristalins per a la producció d'energia.
  • Potabilització d'aigua per ultrafiltració o osmosis inversa.
  • Mínim manteniment.

En colaboració amb:Seguidors solars de un i dos eixos

Reparacio aerogeneradorsBiogas


H2Optima

Potabilitzadora d' aigua solar

 

 

H2Optima-L

Potabilitzadora d' aigua solar

 

  

H2Optima

Potabilitzadora d' aigua solar

 

 

H2Optima-L

Potabilitzadora d' aigua solar